Daniel Berg och Fredrik Duvling började spela tillsammans 1992.  De har en omfattande konsert-verksamhet som stöds av Kulturrådet och är flitigt anlitade av skolor, kyrkor och kammarmusikföreningar i Sverige. De turnerar ofta i Sverige och Europa och har ett nära samarbete med många av landets länsmusikstiftelser som t.ex. Kultur i Väst och Västmanlandsmusiken.


    Rhythm Art Duo vill tillsammans med nu levande tonsättare verka för ny kammarmusik med slagverk i centrum. Bland de många som skrivit musik direkt för duon kan nämnas - Paula af Malmborg Ward, Miklós Maros, Loreta Narvilaité och Torbjörn Grass.

"Det var ren uppvisning från början till slut, och sådan millimeterprecision i det mycket sevärda samspelet går knappt att beskriva. Från lätt och lekfullt dansande till smeksamma, övertonsmättade klangmattor och en fascinerande fuga

- allt med de obekymrade leendena hos två killar som äter komplexa taktarter till frukost.”
Upsala Nya Tidning

Daniel Berg, marimbasolist, kammarmusiker, tonsättare och pedagog. Han är lektor i musikalisk gestaltning och undervisar i solistiskt slagverk, kammarmusik och slagverksensemble vid musikhögskolorna i Göteborg, Örebro och Stockholm.

Daniel Berg - CV 2017.pdf


Fredrik Duvling, kammar- och orkestermusiker, är flitigt engagerad av landets profesionella orkestrar. Han ansvarar för slagverksprofilen vid Ljungskile Folkhögskola och undervisar även i orkesterslagverk vid Musikhögskolan i Örebro.

Mer info om Fredrik.pdf


RHYTHM ART DUO